Payday loans

Archive

Archive for the ‘ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ’ Category

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชี “โครงการหนึ่ง ความดีเพื่อพ่อหลวง”

September 10th, 2010

๑๐    กันยายน   พ.ศ.   ๒๕๕๓

เรียน    สมาชิกกลุ่มหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวงและประชาชนผู้สนใจโครงการฯ ทั่วไป

เรื่อง    แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชี “โครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง”

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.  สำเนาบัญชีธนาคาร (เอกสาร ชุด ก. ๒ หน้า)

เนื่องจากทาง รศ. ดร.ดนยพฤทธ์ ไกรฤทธิ์  ได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากทางโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง ซึ่งบัญชีธนาคารกสิกร ชื่อบัญชี “โครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลว” สาขาคลองหลวง หมายเลขบัญชี ๑๗๘-๒-๒๑๓๖๑-๘   ทางกระผมและอาจารย์ได้ทำการเปิดพร้อมกัน โดยมีเงื่อนไขการเซนต์เบิก ๒ ท่านพร้อมกัน ทางโครงการฯ จึงมีความจำเป็นต้องปิดบัญชีดังกล่าวนั้นลง และไปเปิดใหม่ โดยได้ทำการถอนยอดเงินทั้งหมด ๖๖๓,๘๗๘.๕๕ (หกแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดห้าสิบห้าสตางค์) ไปฝากไว้ในบัญชีใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อบัญชี  โครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง
ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์  หมายเลขบัญชี  ๑๗๘-๒-๒๕๓๕๓-๙
สาขา คลองหลวง

โดยการเปิดบัญชี ทางกลุ่มมีผู้เซนต์เปิดบัญชี ๒ท่าน โดยสามารถเบิกถอนได้จะต้องมีการเซนต์ชื่อเบิกถอนร่วมกัน ๒ ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

๑.  นางสาวปภาวี อัญชลีอริยะ
๒. นาย ชัยภัทร จั่นมณี

ดังนั้นเพื่อให้โครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวงนี้ลุล่วง  และสามารถจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยรบมอบให้หน่วยทหารและตำรวจในพื้นที่ดังกล่าว  ตามบัญชีรายการอุปกรณ์สนับสนุนการช่วยรบได้ครบเป้าหมาย  ทางสมาชิกกลุ่มหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะจากท่านเป็นอย่างดี   ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสพความสุข  ความเจริญ สัมฤทธิ์ในสิ่งอันพึ่งปรารถนาทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(  นาย  ชัยภัทร    จั่นมณี  )

ประธานกลุ่มหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง


เอกสาร ชุด ก. (หน้าที่ ๑)

เอกสารประกอบบัญชีเปิดรับการสมทบทุน

รับบริจาคสมทบทุน     ชื่อบัญชี  โครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง
ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์  หมายเลขบัญชี  ๑๗๘-๒-๒๕๓๕๓-๙
สาขา คลองหลวง


รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง  ผู้ร่วมเปิดบัญชีมีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑.   นางสาวปภาวี อัญชลีอริยะ
๒.   นายชัยภัทร จั่นมณี

หมายเหตุ  การเบิกถอนเงินจะทำการเซนต์ชื่อเพื่อเบิกถอนจำนวน ๒ ท่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

ยิงทดสอบเสื้อเกราะ

August 30th, 2010

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ. ค่ายตำรวจพลร่ม อ. ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทางโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง ได้จัดให้มีการยิงทดสอบเสื้อเกราะ (อย่างไม่เป็นทางการ) โดยมีสักขีพยานเข้าร่วม ดังต่อไปนี้  ตัวแทนชุดรบพิเศษค่ายนเรศวรปฎิบัติการร่วมตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการ 443, ตัวแทนจากโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง และ พ.ต.ท. กฤษฎากร  เชวงศักดิ์โสภาคย์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ 3) กลุ่มงานอาวุธปืนและกระสุน กองพิสูจน์หลักฐาน จังหวัดพิษณุโลก ผู้ผลิตเสื้อเกราะ โดยทำการยิงด้วยอาวุธสงคราม เอ็ม ๑๖ ซึ่งมีผลการทดสอบดังนี้

ในระยะ ๑๖ เมตร สามารถยับยั้งหัวกระสุนปืน เอ็ม ๑๖ ได้

ในระยะ ๒๐ เมตร สามารถยับยั้งหัวกระสุนปืน เอ็ม ๑๖ ได้

ในระยะ ๕๐ เมตร สามารถยับยั้งหัวกระสุนปืน เอ็ม ๑๖ ได้

โดยมีรูปผลการทดสอบดังนี้

เสื้อเกราะ เมื่อถอดออกด้านหน้าหรือด้านหลัง จะมี 2 แผ่น
คือ 1. แผ่นหน้าเป็นเซรามิค คล้ายๆ กระเบื้อง 2. แผ่นในเป็นฟิล์มที่้รับบริจาค แค่ฟิล์มก็กันปืนพกได้แล้ว

กระสุนเข้ามาเกราะแผ่นที่ 2 (ที่เป็นฟิล์ม)


แผ่นที่ 2 ที่เป็นฟิล์ม ด้านหลังไม่ทะลุ

แผ่นที่ 2 ที่เป็นฟิล์ม ด้านหลังไม่ทะลุ

ด้านหน้าที่เป็นเซรามิค มีรูกระสุนเข้า

2 แผ่นประกบ

รอยกระสุนนูนขึ้นมาเล็กน้่อย

รอยกระสุนที่ระยะ 50 เมตร

ระยะยิง 20 เมตร

รอยกระสุนเข้าด้านหน้า

กระสุนไม่ทะลุแผ่นที่ 2 เห็นแค่รอยนูนๆ

กระสุนไม่ทะลุแผ่นที่ 2 เห็นแค่รอยนูนๆ

รอยกระสุนเข้าด้านหน้าของแ่ผ่น 1 เซรามิค

ด้านหน้าของแผ่นที่ 2 (ฟิล์ม) มีรอยกระสุนเข้า

ด้านหน้าของแผ่นที่ 2 (ฟิล์ม) มีรอยกระสุนเข้า

กระสุนอาวุธสงครามไม่อาจจะผ่านชั้นสองได้
ระยะที่ 20 เมตร มีแค่รอยนูนๆ
รอยนูนของกระสุนระยะยิง 16 และ 20 เมตร
16 เมตร
รอยนูนของกระสุนระยะ 16 เมตร

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ , ,

สมทบทุนจัดสร้างศูนย์เรียนรู้ชีวิตจ่าเพียร

August 27th, 2010

ขอ เชิญเพื่อนๆ ร่วมสมทบทุนจัดสร้างศูนย์เรียนรู้ชีวิตจ่าเพียร

ได้ที่ บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคาร์ฟูร์ หาดใหญ่ เลขที่บัญชี 957- 212424-5


ชื่อ บัญชี นางพิมพ์ชนา ภูวพงษ์พิทักษ์ เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชีวิตจ่าเพียร

หรือสอบถามได้ที่เบอร์ 081-957- 1088

หมายเหตุ ผมไปอ่านเจอในข่าว เลยอยากเอามาแชร์ให้เพื่อนๆ ช่วยกัน มากๆ

ที่มา : http://breakingnews.nationchannel.com/read.php?newsid=465409&lang=T&cat

รบกวน ช่วยแชร์ด้วยน่ะครับ

ขอบคุณครับ

ชัยภัทร

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

กิจกรรม”กอดแม่ วีรบุรุษ วีิรสตรี”

August 15th, 2010
“รวมพลังกลุ่มหนึ่งความดีเพื่อ พ่อหลวง ครั้งที่ 3″ วันที่ 12 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น ณ พรีเมียร์ เพลส ศรีนคริทร์

วันนี้คนบางตาเนื่องจากเป็นวันหยุดยาว แต่ก็มีสมาชิกหลายๆท่านที่ตั้งใจมา จาก รังสิตบ้าง พุทธมลทล สาย 2 บ้าง ทางทีมงานต้องขอพระคุณผู้ที่มาบริจาคเงิน และฟิล์ม มา ณ ที่นี้ด้วยน่ะครับ ขอบุญกุศลนี้จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆ ทุกประการเทอญ

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

รวมพลังกลุ่มหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง ครั้งที่ 1

July 20th, 2010

ขอเชิญเพื่อนๆ ออกมาร่วมแสดงพลังในกิจกรรม “รวมพลังกลุ่มหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง ครั้งที่ 1″ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 25 กรกฎาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นของทุกวัน ณ ตลาดนัดจตุจักร บริเวณประตูทางออก 1 (ได้รับอนุญาติเรียบร้อยแล้ว ^_^)

เพื่อนๆ สมาชิกและผู้สนใจทั่วไปสามารถร่วมกิจกรรมได้ ดังนี้

1. ช่วยประชาสัมพันธ์

2. ช่วยร่วมเดินขอรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเสื้อเกราะและยาเวชภัณฑ์จาก ประชาชนทั่วไปที่มาท่องเที่ยวใน ตลาดนัด

3. ช่วยบริจาคสมทบทุนค่าเสื้อเกราะ, ยารักษาโรค, เครื่องเขียน และของเล่นเพื่อเด็กๆ ฯลฯ

4. ร่วมบริจาคฟิล์ม x-ray ที่ไม่ใช้แล้ว (ขนาด ฟิล์ม x-ray ทรวงอกหรือปอด) เพื่อมาทำเสื้อเกราะ

5.ร่วม เขียน จม. ในกิจกรรมย่อย “กิจกรรมสารรักถึงแนวหน้า” เป็นการเขียนจดหมาย ให้กำลังใจแนวหน้า โดยท่านสามารถ เขียนจดหมายพร้อมแนบซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวท่าน ในกรณีต้องการให้ จนท. เขียนตอบกลับ

6. อื่นๆ ตามความถนัดเพื่อนๆ

ปล. ในวันงานทางโครงการมีเสื้อกลุ่ม หนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง มาจำหน่ายด้วย (แต่มีจำกัด ) ตัวล่ะ 300 บาท รายได้สมทบทุนจัดซื้อเสื้อเกราะ ยารักษาโรค

เพื่อนๆ ที่ต้องการร่วมเดินรับบริจาค รบกวนเตรียมหมวก ครีมกันแดด มาด้วยน่ะครับ

เพราะ อากาศร้อนมาก ซึ่งเพื่อนๆ คนไหนอยากมีส่วนร่วมและถือว่าได้มาร่วมกันทำบุญ ขอเชิญมาร่วมกันมากๆน่ะครับ

บริเวณ บูธที่เราจะไปตั้งครั

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs075.snc4/35120_405583738334_551148334_4491690_2431836_n.jpg

หมายเหตุ วันเสาร์ หากใครมีเสื้่อสีชมพู รบกวนใส่มาด้วยน่ะครับ ^_^

ขอแสดง ความนับถือ

ทีมงานโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง

//*************************************************//

กลุ่มหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวงเป็นกลุ่มบุคคลที่ ต้องการเห็นความสันติสุขเกิดขึ้น ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และต้องการแสดงความขอบคุณต่อเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจที่เสียสละและอุทิศตน เองในการปฎิบัติหน้าที่ จึงรวมตัวกันขึ้นเพื่อทำประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่มีการมุ่งแสวงหาผลกำไรทางการค้าหรือธุรกิจ รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ด้านการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น

ปีนี้ทางกลุ่มได้จัดโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวงครั้งที่ 1 ขึ้นระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม – 5 ธันวาคม 2553 เพื่อระดมทุนจัดซื้อเสื้อเกราะและยารักษาโรค ให้แก่ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชนที่อยู่ทาง 3 จว. ภาคใต้ ทางกลุ่มตั้งเป้าหมายว่า จะจัดซื้อเสื้อให้ได้ 300 ตัว โดยจะส่งมอบ 4 หน่วยงาน คือ สน. บันนังสตรา ตำรวจพลร่ม ชุดรบพิเศษ ค่ายนเรศวร ปฎิบัติการร่วมตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการ 443, กรมทหารพรานที่ 41 จ.ปัตตานีและกรมทหารพรานที่ 43 จ.ยะลา ทางกลุ่มหวังว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนๆ เพื่อให้โครงการประสบผลสำเร็จใน วันพ่อที่จะถึงนี้และน้อม ถวายความดีนี้ขึ้น ทูลเกล้าแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมสบทบได้ที่

ธนาคาร กสิกรไทย สาขาคลองหลวง
ชื่อ บัญชี โครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง
ประเภท บัญชี ออมทรัพย์ หมายเลขที่บัญชี 178-2-21361-8

http://www.facebook.com/pages/khorngkar-hnng-khwam-di-phex-phx-lwng/107683929261368

http://www.virtue4theking.org/

ผลงานที่ผ่านมา

http://www.virtue4theking.org/?page_id=15

ขอบคุณสื่อมวล ชน

http://www.facebook.com/pages/khorngkar-hnung-khwam-di-pheux-phx-hlwng/107683929261368?ref=search#!/album.php?aid=16100&id=107683929261368

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

คุณอยากเป็นส่วนหนึ่งในนี้ไหม ที่ช่วยปกป้องดูแลหมวดธามและัลูกน้องจ่าเพียร?

June 12th, 2010

เมื่อวันที่ 08/06/10 ทางทีมงานโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวงใด้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและความเป็นอยู่ของหมวดธาม (ร.ต.ท.ธาม ลอยสะเทือน)

ทีมงานเห็นที่พักแล้ว พูดไม่ออกเลยครับ ก่อนจ่าเพียรเสียกับหลัง แถบไม่แตกต่างกันเลย ดีน่ะที่เราร่วมกันระัดุมทุนบริจาคเงินซื้อเสื้อเกราะให้ลูกน้องจ่าเพียรเอง แทบยังไม่มีหน่วยงานไหน หรือภาคเอกชน เข้าไปช่วยจริงๆ จังๆ เลย ตอนที่ท่านเสียใหม่ คนไทยตื่นตัวกันมาก แต่ปัจจุบันนี้แทบจะลืมไปแล้ว แต่พวกเราไม่ลืม เราพูดคำไหน คำนั้น เราโทรไปหาหมวดธาม ว่าจะช่วยเหลือท่านและลูกน้องจ่าเพียรทั้งหมด เรารับปากไว้ว่า “ลูกน้องจ่าเพียรทุกท่าน 150 คนจะต้องมีเสื้อเกราะใส่กันทุกคน และชีวิตความเป็นอยู่จะต้องดีขึ้นกว่านี้ ”

ขอเชิญชมภาพจริงๆ ที่เราได้ไปดูมา

อำเภอบันนังสตรา

ฐานปฎิบัติงานของ ร.ต.ท.ธาม ลอยสะเทือนและลูกน้องจ่าเพียร

ห้องสันทนาการ ฐานปฎิบัติงานของ ร.ต.ท.ธาม ลอยสะเทือนและลูกน้องจ่าเพียร

ห้องนอนของร.ต.ท.ธาม ลอยสะเทือนและลูกน้องจ่าเพียร

ห้องนอนของร.ต.ท.ธาม ลอยสะเทือนและลูกน้องจ่าเพียร

ห้องครัวภายในฐานปฎิบัติการของร.ต.ท.ธาม ลอยสะเทือนและลูกน้องจ่าเพียร

ภายในห้องนอนของฐานปฎิบัติการของร.ต.ท.ธาม ลอยสะเทือนและที่ๆ ลูกน้องจ่าเพียร นอนกัน

ยังเด็กๆ อยู่เลย ในขณะที่เยาวชของชาติส่วนใหญ่ ยังเที่ยว ดื่มเบียร์ แทงบอล ดีน่ะที่มี รากแก้ว ช่วยค้ำยันประเทศนี้

ในหมู่บ้านที่ฐานปฎิบัติการของ ร.ต.ท. ธาม ลอยสะเทือน ตั้งอยู่ จะมีมัสยิตประจำหมู่บ้าน

เหล่าลูกน้องจ่าเพียร

นายจ่าเพียร ไม่อยู่ แต่พวกเราก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

ดูอายุยังน้อยๆอยู่กันเลย แล้วเยาวชนของเราล่ะ?

เห็นไหมครับ ไม่มีใครใส่เสื้อเกราะกันเลย เรามาช่วยพวกเขากันครับ

คุณอยากเป็นส่วนหนึ่งในนี้ไหม ที่ช่วยปกป้องดูแลหมวดธามและัลูกน้องจ่าเพียร?
ขอเชิญร่วมสบทบทุนได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองหลวง
ชื่อ บัญชี โครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง
ประเภท บัญชี ออมทรัพย์ หมายเลขที่บัญชี 178-2-25353-9

http://www.facebook.com/virtue4theking

http://www.virtue4theking.org/

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ ,

รับบริจาคฟิล์มเอ็กซ์เรย์จำนวนมากเพื่อใช้ผลิตเสื้อเกราะพระเจ้าตากสำหรับจนท.ในพื้นที่ชายแดนใต้

June 2nd, 2010

 

 

ต้องการรับบริจาคฟิล์มเอ็กซ์เรย์ จำนวนมาก เพื่อใช้ทำเสื้อเกราะพระเจ้าตาก

กลุ่มนักวิจัยหุ่นยนต์และเทคโนโลยีร่วมกับวิทยาการตาก สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ มีความยินดีรับบริจาคแผ่นฟิล์มเอกซ์เรย์จากทุกท่าน ทั้งในหน่วยงานของรัฐ บริษัท ห้างร้าน โรงพยาบาล และบุคคลทั่วไป เพื่อนำมาสร้างเสื้อเกราะพระเจ้าตากให้กับทหาร ตำรวจวิทยาการ ตำรวจภูธร เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด ครู และบุคคลากรทางการแพทย์ ที่ปฎิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ท่านที่สนใจบริจาคฟิลม์ฯ กรุณาส่งฟิลม์เอ็กซ์เรย์ทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

เสื้อเกราะกันกระสุนพระเจ้าตาก รุ่นคุณพระช่วย

ส่งฟิลม์เอ็กซเรย์เข้าร่วมบริจาคทางไปรษณีย์ได้ที่..

โครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง ตู้ปณ. 112 ปณศ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120

(ถ้าจะกรุณาทีมงาน กรุณานำกระดาษห่อฟิล์มเอ็กซ์เรย์ออกให้ด้วยน่ะค่ะ)

 

แวะมาประชาสัมพันธ์ค่ะ^-^  

 

 คลิ๊กที่นี้  เพื่ออ่านรายละเอียดโครงการไทยหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวงและคณะการทำงาน

 

เสื้อเกราะกันกระสุน 

 

เสื้อเกราะกันกระสุน มีความจำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ครู ในสามจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน แต่การจะทำเสื้อเกราะขึ้นมาใช้งานนั้น จำเป็นต้องทำการวิจัยและพัฒนาให้มีความสามารถในการใช้งาน มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ราคาถูก โดยคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก

  

 ที่มาของการวิจัยเสื้อเกราะพระเจ้าตาก 

 

 

จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ครู แพทย์ ซึ่งในหลายคนนั้น คือเพื่อนรักและผู้ร่วมงาน จากความสูญเสีย จึงได้คิดค้นหาวัสดุเพื่อสร้างเสื้อเกราะขึ้น แต่วัสดุที่ใช้ทำเสื้อเกราะส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาแพง และไม่สามารถนำเข้าได้ ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่าง วันหนึ่ง พ.ต.ท กฤษฎากร เชวงศักดิ์โสภาคย์ ผู้วิจัย ได้ฝันเห็นพระเจ้าตากสิน เคลื่อนทัพหนีพม่า จากกรุงศีรอยุธยา จนมาถึงแม่น้ำแห่งหนึ่ง แต่ทหารพม่าตามมาใกล้ มีทหารกลุ่มหนึ่งได้อาสารังท้ายสกัดทหารข้าศึก เพื่อให้พระองค์ทรงถอยหนีข้ามแม่น้ำได้สำเร็จ ซึ่งทหารกลุ่มนี้ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยกว่ามากแต่ก็สามารถที่จะสกัดได้อยู่นาน ทำให้พระองค์ทรงรอดพ้นจากภัย ทหารเหล่านั้นฟัน แทงไม่เข้า ศาตราวุธไม่สามารถที่จะทำอะไรทหารเหล่านั้นได้เลยแม้แต่น้อย จึงได้ถามพระองค์ว่าทำไมทหารเหล่านั้นถึงฟันแทงไม่เข้า พระองค์จึงตอบว่า เพราะพวกเขาเหล่านั้นมียันต์เกราะเพชรป้องกันตัว จึงถามว่าแล้วยันต์นั้นทำมาจากอะไร พระองค์ก็ตอบมาว่าใช้เงาคน” กลุ่มนักวิจัยก็ได้นำฟิล์มเอกซ์เรย์ มาทดสอบ ผลเป็นที่น่าพอใจอยู่ในระดับหนึ่งและมีความเป็นไปได้ในการนำมาทำเสื้อเกราะ จึงได้ทำการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาต่อจนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล 

 

1. ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ ภาควิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ศึกษาถึงคุณสมบัติของวัสดุที่จะนำมาใช้เป็นเกราะกันกระสุน ที่ ภาควิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวัสดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ออกแบบจัดทำเสื้อเกราะกันกระสุน ที่วิทยาการจังหวัดตาก
4. ทดสอบการใช้งาน ตามมาตรฐาน NIJ Standrad-0101.04 ที่โรงงานวัตถุระเบิดทหาร จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการทดสอบเพื่อการศึกษาวิจัย
5. ปรับปรุงเสื้อเกราะกันกระสุน ที่วิทยาการจังหวัดตาก 
 

 

 

ทฤษฎีลูกปืน 

 

เมื่อกระสุนวิ่งออกจากปากกระบอกปืน ด้วยความเร็วจำนวนหนึ่งยิ่งความเร็วมากก็จะมีแรงปะทะมากเช่นกัน ซึ่งลูกปืนจะหมุนด้วยความเร็วสูงมาก เพิ่มอำนาจทะลุทะลวงมากขึ้น (เหมือนสว่าน) จนเกิดเป็นพลังงานความร้อน

  

ทฤษฎีเกราะกันกระสุน 

 

เกราะคือวัสดุเป็นเป้ามีความสามารถในการต่อต้าน พลังงานและแรงดันของกระสุนปืนไม่ให้ผ่านทะลุเกราะได้ เมื่อกระสุนปืนกระทบเป้าจะมีการแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างกระสุนกับเป้า ถ้าวัสดุที่เป็นเป้ามีแรงยึดเหนี่ยวโมเลกุล ความเหนี่ยวรั้งคืนสภาพเป้าหรือ สามารถดูดซับและถ่ายเทพลังงานจากกระสุน เมื่อกระสุนหมดพลังงาน กระสุนจะไม่สามารถผ่านทะลุเป้าได้

 

  

มาตรฐานการทดสอบ NIJ Standard 0101.04 (National Institute of Justice)

 

เมื่อกระสุนมากระทบกับเสื้อเกราะ พลังงานจากกระสุนจะถูกดูดซับและแพร่กระจาย จนท้ายที่สุดก็คือร่างกาย การกระแทกร่างกาย เรียกว่าบลันท์ ทรอมา” (Blunt Trauma) หมายถึง อาการฟกช้ำ ซึ่งอาการดังกล่าวจะต้องอยู่ใน ระดับที่ไม่ปรากฏอาการออกมาให้เห็น ร่างกายของคนเราจะสามารถทนทานต่ออาการ บลันท์ ทรอมา ได้ปริมาณหนึ่ง ซึ่งเราสามารถทดสอบ และคิดค่าออกมาได้เรียกว่า “Back Face Signature” มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร มาตรฐาน NIJ.0101.04 มาตรฐานนี้ กำหนดค่า Back Face Signature เท่ากับ 44 มิลลิเมตร ถือได้ว่ามาตรฐาน NIJ. เป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุด ทั้งในสหรัฐ ฯ ออสเตรเลีย เอเชีย ตะวันออกกลาง และประเทศในยุโรปบางประเทศ เช่น ฟินแลนด์ และ อังกฤษ เป็นต้น

 

มาตรฐาน NIJ. กำหนดค่าระดับการป้องกัน ออกเป็น 6 ระดับ เริ่มจากระดับ 1 สำหรับกระสุนขนาด .38รีวอลเวอร์ ไปจนถึงระดับ 4 สำหรับกระสุนเจาะเกราะไรเฟิล ขนาด .30 – 06 Classification

  

ระดับการป้องกัน ตามมาตรฐาน NIJ

 

ระดับที่ 1 เสื้อเกราะรุ่นแรก เป็นเสื้อเกราะที่ทำจากเส้นใยกันกระสุนรุ่นแรก มีขนาดใหญ่และเทอะทะ สามารถกันได้ แต่สะเก็ดระเบิด และกระสุนความเร็วต่ำ

 

ระดับที่ 2A เป็นเสื้อเกราะที่ถูกออกแบบให้สามารถกันกระสุนที่ถูกยิงจากปืนลำกล้องสั้น และปืนรีวอลเวอร์ ที่มีขนาดยาว 2 – 4 นิ้ว แต่ถ้าต้องเผชิญกับการคุกคามหนักๆจะทำให้เกิด บลันท์ ทรอมา การฟกช้ำ ได้มากกว่าระดับ 2 หรือ 3 A

 

ระดับที่ 2 เสื้อเกราะแบบมาตรฐานใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก เป็นเสื้อเกราะมาตรฐาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐ ฯ กันกระสุนได้เกือบทุกชนิด ยกเว้นกระสุนปืนพกที่มีอำนาจการ ทะลุทะลวงสูง

 

ระดับที่ 3A เสื้อเกราะแบบป้องกันการเสียบแทง เป็นเสื้อเกราะที่ออกแบบขึ้นโดยการ รวมคุณสมบัติการป้องกันกระสุน และป้องกันการเสียบแทงด้วยวัตถุมีคมเข้าด้วยกัน สามารถป้องกันวัตถุมีคมได้ทุกชนิด ที่มีแรงไม่เกิน 81.2 ฟุต/ปอนด์

 

ระดับที่ 3 เสื้อเกราะชนิดพิเศษ เป็นเสื้อเกราะที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันกระสุนปืน 44 แมกนั่ม รีวอลเวอร์ ซึ่งโดย ปกติกระสุนชนิดนี้ สามารถทะลุทะลวงผ่านเสื้อเกราะคุณภาพต่ำได้ นอกจากนี้ยังสามารถ กันกระสุนความเร็วสูงจำพวกกระสุนปืนพก และปืนกลเบาขนาด 9 มิลลิเมตรได้ดี

 

ระดับที่ 4 เพลท เสื้อเกราะชนิดนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อกันกระสุนเจาะเกราะขนาด 30 – 40 และที่รุนแรง น้อยกว่าทั้งหมด ทำจากเซรามิก มีแผ่นรับแรงกระแทกเป็นเส้นใยเคปลา ปกติเพลทจะมี ขนาด 10 x 12 นิ้ว นอกจากนั้น ยังมีเสื้อเกราะชนิดพิเศษอื่นๆ อีก เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ ต่าง ๆ กัน

 

 

การนำฟิล์มเอกซ์เรย์มาใช้เป็นส่วนประกอบ 

 

 
 
 
 

 

 

ฟิล์มเอกซ์เรย์ , แกนฟิล์มและแผ่นฟิล์ม ( Film Base ) ทำจากโพลีเอสเตอร์ ซึ่งมีความเหนียว ยืดหยุ่น ทนไฟและโปร่งใสเป็นพิเศษ เจือสีฟ้าอ่อน แผ่นฟิล์มฉาบด้วยอิมัลชั่น ( Emulsion ) ชนิดเกลือเงิน ( AgBr) ทั้งสองด้าน และมีสารเคลือบทั้งสองด้านป้องกันรอยขูด ขีด และ Static Mark

 

ฟิล์มเอกซ์เรย์เมื่อผ่านการใช้งานแล้ว ก็ยังคงสภาพเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก และเนื่องจากเป็นวัสดุเหลือใช้จึงมีราคาถูก อีกทั้งยังหาได้ในประเทศอีกด้วย จากคุณสมบัติของฟิล์มเอกซ์เรย์ที่มีความหนียว ยืดหยุ่น ทนไฟ นี้เอง ฟิล์มเอกซ์เรย์จึงมีความเป็นไปได้ที่จะนำมาพัฒนาเป็นเสื้อเกราะ เราจึงเริ่มต้นที่จะใช้ฟิล์มเอกซ์เรย์ในการวิจัย แต่เนื่องจากฟิล์มเอกซ์เรย์เป็นโพลีเมอร์ จึงไม่ทนต่อความร้อนที่สูง ซึ่งกระสุนปืนเมื่อยิงออกมาแล้ว เกิดพลังงานจลน์ จากการหมุนของกระสุนปืนจนเป็นพลังงานความร้อน ทำให้ฟิล์มเอกซ์เรย์ละลาย นักวิจัยจึงได้ค้นหาวิธีการปรับปรุงคุณภาพของฟิล์มเอกซ์เรย์ ให้มีความคงทน โดยการเคลือบ ethyleneoxideร ทำให้ฟิล์มมีความเหนียวขึ้น 

  

หลักการเสื้อเกราะพระเจ้าตาก ประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก ได้แก่ 

 

 1. ช่วงชั้นแรกของ เกราะ จะทำหน้าที่ในการรับแรงกระแทกและกระจายแรงรวมทั้งทำลายหัวลูกปืน โดยการนำโพลีเมอร์ที่มีความเหนียว แบ็ง วางซ้อนสลับกับฟิล์มเอกซ์เรย์ จำนวนหนึ่ง ในช่วงชั้นนี้เมื่อลูกกระสุนมากระทบกับเกราะลูกระสุน จะมีการถ่ายทอดพลังงาน ไปยังเกราะตามแนวแรงที่กระทบแต่ละแผ่น อีกทำให้หัวกระสุน เสียสภาพลักษณะไปในที่สุด และเพิ่มพื้นที่ในการกระทบกับเกราะ ทำให้ความเร็วของหัวกระสุนลดลงไป

 

2. ช่วงชั้นที่สองของเกราะ จะทำหน้าที่ในการเหนี่ยวรั้งหัวกระสุนปืนให้หยุดเคลื่อนที่ โดยการนำโพลีเมอร์ ที่มีความเหนียว บาง หยืดหยุ่นสูง วางสลับกับฟิล์มเอกซ์เรย์จำนวนหนึ่ง ในช่วงชั้นนี้หัวลูกระสุนปืนเเมื่อมีพื้นที่สัมผัสเพิ่มขึ้นในการกระทบกับแผ่นฟิล์มนั้น แผ่นฟิล์มร่วมกับโฟลีเมอร์จะทำการหน่วงความเร็วของกระสุนปืนจนหยุด ในชั้นเกราะนี้

 

3. ช่วงชั้นที่สามของเกราะ จะทำหน้าที่ซับความร้อนที่เกิดจากพลังงานจลน์จากการหมุนของลูกปืน และนำทั้งสามส่วนมาเรียงต่อกัน

  

 ผลของการวิจัย 

 

เสื้อเกราะพระเจ้าตากอยู่ในขั้นตอนการวิจัย ขั้นต้นได้ทดสอบอยู่ในระดับ 2A ตามมาตรฐานการทดสอบ NIJ Standard 0101.04 (National Institute of Justice) สามารถป้องกันปืนพกได้ทุกชนิดซึ่งใช้เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ป้องกันและปราบปราม สำหรับปืนเล็กยาวนั้น ต้องเสริมแผ่นโลหะเข้าไป ซึ่งผลการทดสอบสามารถหยุดลูกกระสุนปืน M16 A1 ได้ โดยการเสริมแผ่นอะลูมิเนียมด้านหน้าเกราะเพื่อลดแรงปะทะและดูดซับพลังงาน และผ่านเกราะกันกระสุน และเสริมแผ่นสแตนเลสด้านหลังเกราะเพื่อรับแรงและเศษสะเก็ดโลหะที่หลอมละลายกับหัวลูกกระสุนปืนไว้ได้

 

  

 

บทสรุป เสื้อเกราะพระเจ้าตาก 

 

เสื้อเกราะพระเจ้าตาก ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาโดยใช้ฟิล์มเอกซ์เรย์เป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้มีความเหนียว และคงทนเพิ่มขึ้น โดยจะมีการนำวัสดุอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติต่างกันมาประกอบและเรียงซ้อนกันสลับกับฟิล์มเอกซ์เรย์ และเชื่อมติดกันเพื่อทำให้แข็งแรงขึ้น ซึ่งจะไม่มีโลหะประกอบ แล้วปิดผนึกด้วยเทปกาว แล้วบรรจุลงในถุงผ้าในลอน 

 

ซึ่งผลการทดสอบนั้น สามารถป้องกันกระสุนปืนพกได้ดังนี้

 

ปืนพก ขนาด 38 สเปเชี่ยว
ปืนพก ขนาด 9 มม.
ปืนพก ขนาด 11 มม.
ปืนพก ขนาด 357 แมกนั่ม , 357 เจาะเกราะ
ปืนพก ขนาด 38 ซุปเปอร์
ปืนพก ขนาด 44 แมกนั่ม
ปืนเล็กยาว M16 A1 ซึ่งจะต้องใส่แผ่นอะลูมิเนียมด้านหน้าเกราะกันกระสุน และใส่แผ่นสแตนเลส ด้านหลังเกราะกันกระสุน

  

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก >> ต้องการรับบริจาคฟิล์มเอ็กซ์เรย์จำนวนมาก เพื่อใช้ทำเสื้อเกราะพระเจ้าตาก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ , ,

เป้าหมายแรกสำเร็จแล้วค่ะ เดินทางต่อสู่เป้าหมายต่อไปค่ะ ^_^

May 30th, 2010

(Quote จากภัทรค่ะ)

ดีใจกับเป้าหมายแรกของโครงการฯด้วยครับ คือได้ยอดเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเสื้อเกราะ 23 ตัวให้กับ สน.บันนังสตา โดยจะทำการมอบให้กับ ร.ต.ท.ธาม ลอยสะเทื้อน ลูกน้องจ่าเพียร เพื่อเป็นการตอบแทนความดีของท่านและเพื่อท่านจะได้สบายใจที่ลูกน้องของท่านมีอุปกรณ์ป้องกันชีวิตที่มีค่าเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่าง

ทางโครงการสามารถเราระดุมทุนได้ภายในเดือนเดียว ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยครับ ที่ร่วมกันตอบแทนความดีของจ่าเพียร ลูกน้องท่านจะได้ปลอดภัย ท่านจะได้หายกังวลเรื่องนี้ ขอบคุณครับ /ภัทร

ขอบคุณทุกๆ ท่านจริงๆ ค่ะที่ยังไม่ลืมเจ้าหน้าที่ที่เสียสละของเราทุกคน /นัทและทีมงาน

หน่วยต่อไปที่เราจะระดมทุนคือ ตชด.พลร่มที่ 443 ของผู้กองแคนและหมวดตี้ค่ะ กำลังพลส่วนใหญ่ก็แทบยังไม่มีเสื้อเกราะใส่กัน เราไม่อยากได้วีรบุรุษคนต่อไปจากหน่วยนี้อีกแล้ว เราจึงมองเป็นหน่วยหลัก ที่เราอยากจะช่วยค่ะ /นัท

รบกวนเพื่อนๆ ช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการเราด้วยนะคะ เราทีมงานมีกันไม่กี่คน ต้องอาศัยเพื่อนๆ ช่วยด้วยน่ะครับ แค่ส่ง อีเมลล์ข่าวหน้านี้ http://www.virtue4theking.org/?p=51 ไปให้เพื่อนๆ ของคุณ ก็จะช่วยเหลือเราทีมงานได้มากแล้ว ขอบคุณครับ/ค่ะ /ภัทรและทีมงาน

กำหนดวันส่งมอบครั้งต่อไปประมาณ 12 ส.ค. 53 ค่ะ

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ, ทั่วไป