Payday loans
Home > ทั่วไป > แนะนำโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง

แนะนำโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง

April 27th, 2010

เป็นโครงการระดมเงินทุน เพื่อจัดซื้อเสื้อเกราะ ยารักษาโรคและเวชภรณ์ต่างๆ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงานอยู่ทาง 3 จังหวัดภาคใต้ แรกเริ่มโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง เป็นคณะกรรมการ

ทีมงานและสมาชิก ที่ร่วมกันจัดโครงการไทยช่วยสันติสุขครั้งที่ 2 มา ซึ่งได้ประสบความสำเร็จในการจัดทำโครงการมากมาย ผมขออนุญาติ ขอย้อนกลับไปเล่าประวัติโครงการไทยช่วยสันติสุข มีรายละเอียดดังนี้

***** เป็นบทนำที่น้องพลอยจ๋า เคยเขียนไว้ในตอนเริ่มโครงการไทยช่วยสันติสุขครั้งที่ 2 *****

ริเริ่มและก่อตั้งโดยพี่เสือใหญ่และสมาชิกท่านอื่นๆ ระหว่างบอร์ด TFC [Thai Fighter Club] และบอร์ด Wing21 ซึ่งเป็นบอร์ดวิชาการทางทหาร หลายๆ ท่านคงพอคุ้นๆ

พลอยจ๋าขออนุญาตตัดข้อความของพี่เสือใหญ่ในการริเริ่มจัดตั้งโครงการครั้งแรกมาให้ทุกคนได้อ่านกันนะคะ

“วันนี้ผมมีเรื่องสำคัญอยากจะขอหารือครับ คือเรื่องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสนับสนุนพี่น้องทหารของเราที่ปฏิบัติงานอยู่ในสามจังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะหน่วยที่เป็นผู้ปฏิบัติและทำงานอยู่ในพื้นที่

โดยตรง ด้วยการช่วยกันระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยรบจำเป็นที่ทหารควรมี แต่เผอิญมันไม่มีอยู่ในอัตราของหน่วย หรือบางรายการการจัดหาอาจล่าช้า (มากๆ) เพื่อให้พี่น้องทหารที่มีโอกาสได้ใช้ ได้เกิด

ขวัญกำลังใจ นำไปสู่ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดโอกาสความสูญเสียโดยเฉพาะการบาดเจ็บพิการโดยไม่จำเป็น อันเนื่องมาจากการขาดอุปกรณ์เครื่องมือ

ช่วยเหลือที่เหมาะสมและเพียงพอ

สิ่งอุปกรณ์ที่ผมพูดถึงไม่ได้หมายถึงระบบอาวุธโดยตรงครับ หากแต่เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือและป้องกันตัวเองทางการรบ อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ และอุปกรณ์สื่อสาร เป็นหลัก ทราบมาว่า ทุกวันนี้

พี่น้องทหารหลายท่านต่างก็ต้องขวนขวายซื้อหากันมาใช้เองด้วยเงินของตนเอง เป็นภาระอันหนักอึ้งสำหรับพวกเขาเป็นอย่างยิ่ง …

รูปแบบการระดมทุน ? จะแบ่งเป็นสองแนวทาง

อย่างแรก คือขอรับการสนับสนุนโดยตรง ใครใคร่อยากช่วยเท่าไหร่ หรือจะตามแต่กำลังก็ไม่ว่ากัน เท่าไหร่ก็ได้
อย่างที่สองก็คือ ขออาสาสมัครไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่โพรเจ็คนี้เพื่อขอรับการสนับสนุนจากบุคคลบริษัทห้างร้านทั่วไป อาสาสมัครแต่ละท่านให้แจ้งเป้าของตนไว้เลยว่า จะขอรับเป้าไว้เท่าไหร่ แบบ

เดียวกับการไปขอสปอนเซอร์จากเวนเดอร์ หรือแบบประธานหรือกรรมการผ้าป่านั่นแหละครับ วิธีนี้จะช่วยให้ฟอร์แคสได้ว่า โอกาสที่เราจะได้เงินตามเป้ามีมากน้อยแค่ไหน? และง่ายกว่าวิธีแรก (ขอเงินคนรู้จักกันง่ายกว่า)

อัพเดทยอดเงินให้ทราบทุกวันพร้อมรายชื่อผู้สนับสนุน ต้องมีคณะทำงานช่วยกันดูแลบัญชีด้วย (ขอรับสมัครทีมงานด้วยครับ)

การจัดหา จะเป็นไปตามความต้องการของหน่วยที่จะใช้ หากเงินไม่พอให้จัดตามลำดับความสำคัญ ใบเสร็จรับเงินแนบรายการจัดซื้อทุกรายการ

การส่งมอบ ทำได้ทั้งที่ตั้งหน่วยในกรุงเทพฯ หรือ ลพบุรี หรือจะที่พื้นที่ปฏิบัติการก็ได้ โดยถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอการส่งมอบ จากนั้นนำมาโฟสไว้ในบอร์ดเพื่อเป็นหลักฐาน เสร็จสิ้นภารกิจ”

ความสำคัญ ความจำและความต้องการใช้อุปกรณ์ช่วยรบ

การปฏิบัติการของทหารในพื้นที่ ๓ จชต. เป็นงานที่ ท้าทายและเป็นงานที่อยู่นอกขีดความสามารถตามอัตราการจัดยุทโธปกรณ์ของหน่วยปกติ นั่นหมายถึงยุทโธปกรณ์บางส่วนของเราที่มีอยู่ ไม่สามารถ

ตอบสนองการปฏิบัติงานของเราได้ ซึ่งสิ่งของบางอย่างนั้น ทางราชการไม่สามารถจัดหาให้ได้ อาจจะเนื่องจากงบประมาณที่จำกัด และการขาดความเข้าใจในการทำงานในปัจจุบัน ? ซึ่งรายการสิ่งของที่

เขาเหล่านั้นคิดมานั้น ก็มักจะได้มาจากประสบการณ์การทำงาน ประกอบกับความรู้พื้นฐาน ความรอบรู้ในยุทโธปกรณ์ใหม่ ๆ ซึ่งหากไปถาม หลาย ๆ หน่วย ก็อาจจะคำตอบที่ต่างกัน ..

รายการสิ่งของเหล่านี้ ผมสำรวจจากหน่วยในหลายพื้นที่ซึ่งล้วนมีประสบการณ์การทำงานมาโชกโชนพอสมควร
โดยในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของบอร์ด อยากจะแนะนำว่า สิ่งที่น่าจะเน้นก็คือ เรื่องของสิ่งที่ช่วยในการปฏิบัติภารกิจ อุปกรณ์เพื่อการพิทักษ์กำลังรบ Force Protection ?( เช่น แว่นกันสะเก็ด, ถุงมือปฏิบัติการ, อุปกรณ์แพทย์สนามที่เหมาะสม )

วิทยุสื่อสาร รวมทั้ง สิ่งที่จำเป็นแต่ ทบ.ไทยไม่สามารถจัดหาของให้ได้

ซึ่งความเห็นส่วนตัวผมมองว่า หากจัดหาไปให้จะเป็นแรงกระตุ้นให้หน่วยเหนือต้องหันมามองสวัสดิภาพของกำลังพลมากขึ้น ? สิ่งที่ทหารอาชีพต้องการคือของใช้ที่ช่วยในการทำงาน ซึ่งบางครั้งพวก

เราต้องซื้อหามาด้วยเงินของตัวเอง บางคนก็ผ่อน.. ผมสงสารพลทหารครับเค้าเงินเดือนน้อย แต่เค้าก็อยากได้ของดีมาใช้ ก็ลงทุนกันเอง…
ส่วนเรื่องของหน่วยปลายทางที่จะรับของหลัก จะเป็นหน่วยของกองกำลังสันติสุข และกองกำลังศรีสุนทร โดยจะเป็นการส่งให้ตรงกับหน่วยระดับ ฉก.เลข 2 ตัว ( กองพัน ) ซึ่ง จะนำ ผบ.หน่วยหรือตัวแทนมารับโดยตรง
ในส่วนของที่ต้องการ ถ้าตอนนี้ไปถามหน่วยว่าต้องการอะไร..ตอบได้เลย ไม่สงสัย ว่ารถปฏิบัติการครับ ? แต่มันคงเกินความสามารถของกลุ่มคนกลุ่มเล็ก ๆ อย่างเรา รายการอุปกรณ์ช่วยรบที่อยู่ในบัญชีการจัดหา

Camel Bag ?(ถุงน้ำสะพายหลัง)

ใช้ในภารกิจลาดตระเวน เฝ้าตรวจ , ซุ่มโจมตี- สะดวกต่อการพกพาและการใช้ , หมอบคลานกลิ้งได้สะดวกกว่า มีกระติก น้ำที่เอว

ไฟฉาย (ขนาดเล็กแรงเทียนสูง)

ใช้ตรวจค้น, ตรวจสอบสิ่งที่ต้องสงสัยในเวลากลางคืน CQB

ถุงมือปฎิบัติการ

–>ให้ป้องกันมือจากสิ่งแหลมคม- ทำให้จับถืออาวุธมั่นคง ,ลดการเพิ่มรอยนิ้วมือบนหลักฐานที่ตรวจจับได้
–>ในการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง ลองนึกภาพของการที่เราขว้างระเบิดอาคาร หรือ เข้าไปเคลียร์อาคารที่มีการระเบิดแล้ว เศษวัสด ,เศษกระจก,ขวดแตก , โลหะเหลมคม วางตัวเรียงรายบนพื้น …พอมีเสียงปืนยิงมา แล้วเราต้องหมอบ คลานเข้าที่กำบัง…มือครับ มือบางส่วนต้องถูกไปกับสิ่งเหล่านั้น.เลือดครับ..เลือด..

เข็มทิศ ซิลวา

ปัจจุบันเข็มทิศ เสื่อมสภาพจำนวนมาก ซ่อมไม่สามารถคืนสภาพได้? การซ่อมล่าช้า

หูฟังติดวิทยุโมโตโรลา GP2000

ทำให้สามารถ ใช้อาวุธ ในการป้องกันตัวได้โดยไม่ขาดการติดต่อสื่อสาร ปัจจุบันการประสานงานกับหน่วยงานตำรวจ , พลเรือนมีความจำเป็นต้องใช้วิทยุทางพลเรือน และ ในการลาดตระเวน การที่จะฟังให้ชัดขณะใช้ยานพาหนะ, รถ ต้องใช้หูฟัง , รวมทั้ง หากถือปืนอยู่ต้องละมือยกวิทยุขึ้นพูด แต่หากมีเจ้าชุดนี้จะเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการสื่อสารอย่างมาก

ไฟฉายสปอตไลท์มือถือ

ใช้ในการค้นหา , ลาดตระเวนป้องปรามทางอากาศ , ปิดล้อมตรวจค้น

ชุดวิทยุสื่อสารติดรถยนต์

เพิ่ม ขีดความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ปัจจุบัน ทบ.ไม่มีแผนที่จะจัดหา เป็นส่วนรวม ผบ.หน่วยต้องไปขวนขวายหาเอง

แว่นกันสะเก็ด Revision อันละประมาณ 2600 บาท

ป้องกันสายยตาจาก ,ฝุ่น เศษหิน กรวดจากในการปฏิบัติการทางอากาศ , ป้องกัน สะเก็ดจาก ระเบิด ได้ในระดับหนึ่ง เป็นรุ่นที่ ทหารสหรัฐใช้ใน ปัจจุบัน ล่าสุด กรมปพ.ทำการทดสอบ ด้วยการใช้ ปืนลูกซองยิง
เรื่องแว่นนี่ พยายามร้องขอเสนอแนะหลายตลบแล้วก็ไม่มีใครสนใจ ทหารไทยตาเสียไปหลายคนแล้ว ซึ่งหากเพียงเขามีแว่นตา อาจจะไม่ต้องสูญเสียมากขนาดนั้น

อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ( ตามรายการ ความต้องการอุปกรณ์ ปฐมพยาบาลพิเศษ )

อุปกรณ์ การแพทย์สนามขาดการดูแลเท่าที่ควร ,อุปกรณ์มีการพัฒนาขึ้นมากโดยเฉพาะในเรื่องการห้ามเลือดในการระเบิดแต่ละครั้ง นอกจากแรงอัดที่ทำให้คนตายแล้ว การเสียเลือดยังเป็นสาเหตุหนึ่ง ..

อุปกรณ์ปฐมพยาบาลสนาม ประจำตัวทหารเรา ออกแบบมาตั้งแต่สงครามเวียดนาม ไม่พอที่จะรับมือกับบาดแผลสงครามในยุคนี้ได้ ส่วนระบบการแพทย์สนามเราก็ออกแบบมา ใช้กับการรบตามแบบ

อุปกรณ์ต่างถูกรวมการไว้ที่พยาบาลกองพัน ที่ไม่สมบูรณ์นัก,ชุดปฐมพยาบาลประจำรถก็ไม่มีเพราะ ไม่มีในอัตราการจัดเนื่องจากทหารราบส่วนมากทำงานเป็นชุด เล็ก ซึ่ง ในชุดหรือหมู่หน่วยทหารปกติจะไม่มีเสนารักษ์ ? แต่เป็นหน่วยที่ล่อแหลมต่อการโดนโจมตีมากที่สุด ไปมุ่งแต่การทำงาน กร.แย่งงานสาธารสุขทำจนลืมพัฒนาระบบการแพทย์สนาม .. สิ่งที่ต้องการคือ

–>ผงห้ามเลือด
–>เปลสนาม แบบพกพาสะดวก ?SKEDCO พร้อมอุปกรณ์ด้ามหลัง และเฝือกคอ
–>เปลสนาม แบบนำพากด้วยบุคคล TALON
–>ชุดปฐมพยาบบาลประจำชุด
–>ชุดปฐมพยาบาลประจำบุคคล

กระสุนปืนพก ?

ขนาด ๑๑ มม. , ๙ มม. ลูกซ้อม หรือ จริงก็ได้ ปัจจุบัน หายากยิ่งกว่าทอง ขอหน่วยเหนือ ยากยิ่งกว่าทอง อยากให้ทหารตอบโต้ยิงปืน ยิงให้แม่นแต่ไม่ค่อยมีกระสุนให้ฝึก ? มันอะไรกันนี่..

สรุป อุปกรณ์ช่วยรบที่นำไปส่งมอบในครั้งที่ 1

ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยรบให้กับหน่วยทหารที่ได้คัดเลือกไว้ คือ 3 ชุดปฏิบัติงานของ กองกำลังสันติสุข และ กองกำลังศรีสุนทร ทั้งนี้รายการส่งมอบจะมีดังต่อไปนี้

1. วิทยุแฮนดี้ จำนวน 3 ชุด

2. แว่นตานิรภัยกันสะเก็ด จำนวน 36 อัน

3. เป้น้ำสะพายหลัง จำนวน 36 ชุด

4. ชุดปฐมพยาบาลและยารักษาโรค

สรุปจากน้องพลอยจ๋าตอนเริ่มโครงการไทยช่วยสันติสุขครั้งที่ 2

วันนี้เป็นการนำภาพและรูปแบบการดำเนินงานทั้งหมดในการทำงานของโครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 1 มาให้ทุกท่านชมเพื่อทำความเข้าใจและทราบถึงที่มาที่ไปของโครงการกันก่อน ส่วนในการดำเนินการของโครงการครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ ต้องขออนุญาตอดใจรอสักอึดใจนะคะ ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงระดมความคิดติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เมื่อสามารถรวบรวมคณะกรรมการ แบ่งสายงานและได้หนังสือตอบรับจากหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนแล้ว เราจะนำมาประกาศให้ทุกๆ คนทราบรายละเอียดและเปิดขอรับการบริจาคสมทบทุนทันทีค่ะ.. วันนี้ขอแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ก่อน มีความคืบหน้าอย่างไรพลอยจ๋าจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจโครงการนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ

อนึ่ง ต้องการร่วมเป็นคณะกรรมการซื้อเสื้อเกราะ ลงชื่อทิ้งอีเมล์/เบอร์ติดต่อกลับ ได้เลยนะคะ
( มาร่วมกันทำสิ่งดีๆ เพื่อแผ่นดินเรากันนะคะ เพียงหยดน้ำใจเล็กน้อยจากหลายๆ คน จะกลายเป็นธารน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ไหลไปสู่เจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ได้นะคะ ..พลอยจ๋าขอหยดน้ำใจหนึ่งหยดนั้นนะคะ )

สรุปโครงการไทยสันติสุขครั้งที่ 2

ได้รับเงินบริจาคทั้งหมด 1,010,000 บาท ได้นำเงินบริจาคไปจัดทำเสื้อเกราะ 100 ตัว จัดซื้อมอเตอร์ไซค์ 4 คันและยาเวชภรณ์ต่างๆ เพื่อส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ โดยมีหน่วยงานที่รับมอบดังนี้

1. ทหารหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ที่ 25 โดย พ.ต. นินนาท นิลภูผา เป็นตัวแทนรับมอบ เสื้อเกราะกันกระสุน จำนวน 80 ตัว และเวชภัณฑ์กองทัพ ผงห้ามเลือด ชุดทำแผลหน้าท้อง ชน็อตขันห้ามเลือด แว่น

ตานิรภัยกันสเก็ด ถุงมือปฎิบัติการ ยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งของสนับสนุนภาระกิจมวลชนสัมพันธ์ จำนวนทั้งสิ้น 36 กล่อง ( ดูหนังสือส่งมอบ และรายละเอียดรายการส่งมอบ คลิ๊กที่นี้)

2. ตำรวจพลร่ม ชุดรบพิเศษ ค่ายนเรศวร ปฎิบัติการร่วมตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการ 443 โดย. พ.ต.ท. ศิริกุล บุญอิ้ง เป็นตัวแทนรับมอบ รถจักรยานยนต์ Honda CBR 150CC.[PL] สีขาว

จำนวน 4 คัน และเวชภัณฑ์กองทัพ ผงห้ามเลือด ชุดทำแผลหน้าท้อง ชน็อตขันห้ามเลือด แว่นตานิรภัยกันสเก็ด ถุงมือปฎิบัติการ ยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งของสนับสนุนภาระกิจมวลชนสัมพันธ์ จำนวน

ทั้งสิ้น 26 กล่อง ( ดูหนังสือส่งมอบ และรายละเอียดรายการส่งมอบ คลิ๊กที่นี้)

3. ตำรวจพิสูนจ์หลักฐาน วิทยาการตำรวจ จังหวัดปัตตานี โดย พ.ต.ท. มานิต ปานทอง เป็นตัวแทนรับมอบ เสื้อเกราะกันกระสุน จำนวน 20 ตัว

หมายเหตุ โครงการไทยช่วยสันติสุขครั้งที่ 2 ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เงินที่บริจาคมาทางทีมงานได้ใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด ตามความมุ่งหวังของผู้บริจา

ดูภาพการส่งมอบได้ที่นี่ http://thaisantisook.exteen.com/

เกิ่นนำเปิดโครงการใหม่

เนื่องจากบัญชีธนาคารทางทีมงานคณะผู้จัดโครงการครั้งที่ 2 ต้องรบกวนผู้รักษาบัญชี 4 ท่านผู้ก่อตั้งโครงการไทยสันติสุขในการเบิกถอนในแต่ละครั้ง ซึ่งทุกคนมีงานประจำกันหมด ทำให้การทำ

โครงการ ที่มียอดเงินผู้บริจาคทุกวันและจำเป็นต้องอับเดทยอดเงินบริจาค เพื่อทำบัญชีให้เกิดความโปร่งใสแก่สมาชิกที่บริจาคเข้ามา ทำให้เกิดความล่าช้าและดูเหมือนจะรบกวนผู้ดูแลบัญชีมากไป

ดังนั้นผมและเพื่อนๆ สมาชิกจึงปรึกษาและเห็นพร้องต้องกันว่า น่าจะเปิดบัญชีเอง ผมเลยเสนอเรื่องการตั้งชื่อใหม่เองด้วย และเนื่องจากในมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระ

ชนมพรรษา 83 พรรษา ในปี 2553 ผมจึงเสนอชื่อโครงการใหม่ว่า “โครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง” ซึ่งเพื่อนๆ สมาชิกก็ชอบกันมาก ดังนั้น โครงการนี้จึงได้เริ่มใช้ชื่อนี้เป็นต้นมา

ความดีที่จะได้กระทำ ผมขอมอบความดีทั้งหมดแก่พ่อหลวงอันเป็นที่รักของผมและปวงชนชาวไทย และระลึกถึงน้องพลอยจ๋าที่จากไป คุณงามความดีที่เคยได้ร่วมกันทำ ขอให้น้องกับพี่ได้เกิดมาเจอกันอีกและได้ร่วมกันทำความดีนี้ ตลอดไป

ผู้จัดทำ : ชัยภัทร จั่นมณี ผู้ประสานงานโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง (ประธานโครงการไทยช่วยสันติสุขครั้งที่ 2)

ที่มา : จากบล๊อคของน้องพลอยจ๋า

TFC [Thai Fighter Club] : http://www.thaifighterclub.org

เวบโครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2 : http://thaisantisook.exteen.com/

Fan : http://www.facebook.com/pages/khorngkar-hnng-khwam-di-phex-phx-hlwng/107683929261368

ทั่วไป