Payday loans
Home > ทั่วไป > ชื่อ ”โครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง” กับการปิดทองหลังพระ

ชื่อ ”โครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง” กับการปิดทองหลังพระ

April 27th, 2010

“การทำงานด้วยน้ำใจรัก ต้องหวังผลงานนั้นเป็นสำคัญ แม้จะไม่มีใครรู้ใครเห็นก็ไม่น่าวิตก เพราะผลสำเร็จนั้นจะเป็นประจักษ์พยานที่มั่นคง ที่พูดเช่นนี้เหมือนกับสอนให้ปิดทองหลังพระ การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึง คราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้……”
 
พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาฯ ณ หอประชุม จุฬาฯ ๒๕ ก.ค. ๒๕๐๖)  

เหตุที่เลือกชื่อโครงการ “หนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง” เนื่องจากในมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ในปี ๒๕๕๓ เราคนไทยทั้งหลาย ทั้งปวงควรแสดงความสามัคคี เสียสละ และปฎิบัติตนโดยยึดหลักพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และ พระบรมราโชวาท เรื่อง การปิดทองหลังพระ

ดังนั้นชื่อโครงการจึงเป็นการแสดงออกว่าทุกคนควรกระทำความดี คนละหนึ่งความดี เพื่อแสดงออกแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อรวมๆ กัน ก็จะเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่ สามารถทำให้สังคมเกิดความสามัคคี จับมือกันร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุดหน้าต่อไป คนที่เข้ามาร่วมกันในโครงการ เวลากระทำงานอะไร เกิดความท้อแท้ ก็ควรระลึกถึงพ่อหลวงเราไว้ ก็จะมีแรงมุมานะ กระทำงานนั้นให้สำเร็จ
 
เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานทางภาคใต้ ไว่าจะเป็นทหาร ตำรวจ ครู ประชาชนทาง ๓ จังหวัดภาคใต้ เกิดความเหนื่อยล้า หวาดกลัว เสียขวัญ ท้อแท้ต่อเหตุการณ์ความไม่สงบ หากพวกเขาเหล่านั้นได้รับเสื้อเกราะ หรือยาเวชภรณ์ต่างๆ จากประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ จะทำให้เขามีขวัญกำลังใจ ว่าคนไทยหรือแนวหลัง ไม่เคยทิ้งพวกเขาให้ลำบากอยู่คนเดียว

เจ้าหน้าที่ ที่สวมเสื้อเกราะ “หนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง” ในขณะปฎิบัติงาน เขาจะระลึกว่างานที่เขาเสี่ยงชีวิตเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้นอนหลับอย่างมีความสุขนั้น เขาได้ทำความดีเพื่อพ่อหลวงและเพื่อประเทศชาติของเขา หากเขาเหนื่อยล้า ได้เห็นคำว่า “หนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง” บนเสื้อเกราะ เขาจะได้นึกถึงความเหนื่อยยากของพ่อหลวงเราที่ทรงเสด็จเยี่ยมราษฏรของท่าน ตลอดเวลาที่ทรงครองราชย์ เป็นระยะเวลา ๖๔ ปี ไม่มีที่ไหนในแผ่นดินไทยที่ท่านไม่เคยเสร็จไป ซึ่งก็ไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ไหนโลกนี้ที่ห่วงใยประชาชนเหมือนพ่อหลวงเราแล้ว

คำที่คนดีชอบพูดกันว่า “ทำความดีแล้วไม่มีใครเห็น คนดีมักไม่มีที่อยู่นั้น” เปรียบเสมือน “การปิดทองหลังพระ เมื่อทุกคน มาร่วมกันปิดมากๆ สักวันหนึ่งทองเหล่านั้นก็จะล้นออกมาหน้าองค์พระเอง ความดีที่ท่านได้กระทำก็จะมีคนเห็น อย่าท้อ อย่าถอย อย่าละอายที่จะกระทำความดี”

เรียบเรียงและเขียนโดย : ชัยภัทร จั่นมณี

ทั่วไป