Payday loans
Home > ผลงานที่ผ่านมา > ปิดโครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2

ปิดโครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2

April 27th, 2010

ภาพพิธีส่งมอบเสื้อเกราะ รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ

เรียน   สมาชิกโครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2

เรื่อง    การส่งมอบเสื้อเกราะ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์สนุบสนุนอื่นๆ แก่เจ้าหน้าที่ฯ

เนื่องจากโครงการไทยช่วยสันติสุข ได้จัดให้มีพิธีการส่งมอบเสื้อเกราะ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์อื่นๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจที่ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552  เวลา 10.00 น.  ณ พื้นที่ตั้งหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 25  สำนักสงฆ์ทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี  โดยมีคุณวีรนาท  ธนากิจจานนท์  เป็นตัวแทนส่งมอบของโครงการไทยช่วยสันติสุข และมีเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจจาก 3 หน่วย  งานเข้ารับมอบ ดังนี้

1.  ทหารหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ที่ 25 โดย  พ.ต. นินนาท  นิลภูผา  เป็นตัวแทนรับมอบ  เสื้อเกราะกันกระสุน จำนวน 80 ตัว และเวชภัณฑ์กองทัพ ผงห้ามเลือด ชุดทำแผลหน้าท้อง ชน็อตขันห้ามเลือด แว่นตานิรภัยกันสเก็ด ถุงมือปฎิบัติการ ยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งของสนับสนุนภาระกิจมวลชนสัมพันธ์ จำนวนทั้งสิ้น 36 กล่อง ( ดูหนังสือส่งมอบ และรายละเอียดรายการส่งมอบ คลิ๊กที่นี้)

2.  ตำรวจพลร่ม ชุดรบพิเศษ ค่ายนเรศวร ปฎิบัติการร่วมตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการ 443 โดย. พ.ต.ท. ศิริกุล  บุญอิ้ง เป็นตัวแทนรับมอบ  รถจักรยานยนต์ Honda CBR 150CC.[PL] สีขาว จำนวน 4 คัน และเวชภัณฑ์กองทัพ ผงห้ามเลือด ชุดทำแผลหน้าท้อง ชน็อตขันห้ามเลือด แว่นตานิรภัยกันสเก็ด ถุงมือปฎิบัติการ ยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งของสนับสนุนภาระกิจมวลชนสัมพันธ์ จำนวนทั้งสิ้น 26  กล่อง ( ดูหนังสือส่งมอบ และรายละเอียดรายการส่งมอบ คลิ๊กที่นี้)

3.  ตำรวจพิสูนจ์หลักฐาน  วิทยาการตำรวจ จังหวัดปัตตานี โดย พ.ต.ท. มานิต  ปานทอง  เป็นตัวแทนรับมอบ  เสื้อเกราะกันกระสุน  จำนวน 20 ตัว

โดยมีสมาชิกโครงการไทยช่วยสันติสุข และสื่อมวลชนจากสำนักต่างๆ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

โครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2  ขอขอบพระคุณทุกท่านในน้ำใจที่ร่วมสละเวลาและทรัพย์เพื่อร่วมสมทบทุนจัดหาเสื้อเกราะและอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ ตามรายการ  มอบให้เจ้าหน้าที่ทหารหาญและตำรวจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  กระผมหวังว่าเสื้อเกราะและอุปกรณ์สนับสนุนเหล่านี้จะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ฯ ในการปฎิบัติงานประสบความสำเร็จและปลอดภัยในทุกภารกิจ

สุดท้ายนี้  กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราชจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสพแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป

โดยความเคารพ

(นายชัยภัทร  จั่นมณี)

ประธานโครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2

ภาพบรรยากาศภาพในงานส่งมอบฯ

ทุกฝ่ายชื่นมื่นถ่ายรูปร่วมกัน

ทางเข้าสำนักสงฆ์ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี

พื้นที่ตั้งหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ที่ 25

ตรวจความพร้อมรบ ก่อนออกปฎิบัติงานทุกครั้ง !

ตรวจสภาพความพร้อมของบริเวณจัดงาน

ทหารหน่วย ฉก. ปัตตานี ช่วยดำเนินการติดป้ายงาน

เสื้อเกราะ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ ของโครงการไทยช่วยสันติสุข

เสื้อเกราะ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ ของโครงการไทยช่วยสันติสุข

พ.ต.ท.ศิริกุล บุญอิ้ง และ พ.ต.นินนาท นิลภูผา ดูแลกำลังพล

พร้อมเพรียงทุกหน่วย

เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ ปรบมือต้อนรับ คุณวีรนาท ธนากิจจานนท์ ตัวแทนส่งมอบฯของโครงการฯ

คุณวีรนาท ธนากิจจานนท์ กล่าวเปิดงาน

กล่าวคำขอบคุณแก่เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจที่เสียสละเพื่อส่วนร่วม

กล่าวขออนุญาตมอบอุปกรณ์สนุนฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่

สื่อมวลชนถ่ายรูปและขอสัมภาษณ์

สื่อมวลชนถ่ายรูปและขอสัมภาษณ์

สื่อมวลชนถ่ายรูปและขอสัมภาษณ์

พ.ต. นินนาน  นิลภูผา เป็นตัวแทนรับมอบเสื้อเกราะ จำนวน 80 ตัว

มอบเสื้อเกราะให้แก่เจ้านหน้าที่ตำรวจ  20 ตัว

ทหารราบ กองพันที่ 801 หน่วยเฉพาะกิจเข้ารับมอบเสื้อเกราะ

ทหารราบ กองพันที่ 801 หน่วยเฉพาะกิจเข้ารับมอบเสื้อเกราะ

ทหารราบ กองพันที่ 801 หน่วยเฉพาะกิจเข้ารับมอบเสื้อเกราะ

ตำรวจพลร่ม ค่ายนเรศวร เข้ารับรถจักรยานยนต์จากโครงการฯ

(จากซ้าย) พ.ต.ท.มานิต ปานทอง, พ.ต.ท.ศิริกุล บุญอิ้ง , พ.ต. นินนาท นิลภูผา และคุณวีรนาท  ธนากิจจานนท์

ขอบคุณสมาชิกโครงการไทยช่วยสันติสุขทุกท่านครับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจพลร่ม รับรถจัรยานยนต์และขี่กลับฐาน ในจังหวัดยะลา

เ  จ้าหน้าที่ตำรวจพลร่ม กลับถึงฐานโดยสวัสดิภาพ

อุปกรณ์สนับสนุนจากโครงการฯ ที่ได้รับมอบ

อุปกรณ์สนับสนุนจากโครงการฯ ที่ได้รับมอบ

ไม่มีเก้าอี้ ???

ขอบคุณมากสำหรับน้ำใจที่มีให้กับเจ้าหน้าที่ทุกนายครับ

ร.ท. สุรเชษฐ ดีเอื้อ นายแบบกิติมศักดิ์โครงการไทยช่วยสันติสุข

ทดลองสวมใส่เสื้อเกราะกันกระสุนของโครงการฯ

พร้อมแว่นตานิรภัย Rivision รุ่น Hellfly และถุงมือปฎิบัตการ ของโครงการฯ ทะมัดทะแมงพร้อมออกปฎิบัติหน้าที่อย่างมั่นใจ

ปิดโครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2

พบกันใหม่ในโครงการฯ ครั้งต่อไป  สวัสดีครับ..

ผลงานที่ผ่านมา