Payday loans
Home > อุปกรณ์ช่วยรบที่โครงการจะจัดซื้อเพื่อส่งมอบ > แผ่นปิดแผลห้ามเลือดจากไคซาน

แผ่นปิดแผลห้ามเลือดจากไคซาน

April 30th, 2010

พันเอก สุภางค์ วงษ์ขันธ์  เภสัชกรนักวิจัยของโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ได้ทำการวิจัยและพัฒนาแผ่นปิดแผลห้ามเลือดคุณภาพสูงจากไคโตซานซึ่งสกัดจากเปลือกกุ้งได้สำเร็จและกำลังเข้าสู่กระบวนการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม เพื่อจำหน่ายและสนับสนุนเหล่าทัพในเร็ววันนี้    ในขณะที่เวชภัณฑ์จากต่างประเทศมีราคาแพงเป็นหลักหลายพันบาทต่อชิ้น  ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยนี้จะมีราคาถูกกว่าหลายสิบเท่าเนื่องจากใช้วัตถุดิบคือเปลือกกุ้ง ซึ่งเป็นของเหลือใช้ในประเทศไทยล้วนๆ

เปลือกกุ้ง กระดองปู และแกนปลาหมึกสามารถนำมาสกัดได้สารโพลีเมอร์ชีวภาพที่มีชื่อเรียกว่า “ไคโตซาน” ซึ่งโดยทางเคมีเป็นอนุพันธ์ของกลูโคซามีนซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติเด่นคือ มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ ช่วยสมานแผล และลดการอักเสบ เข้ากับร่างกายมนุษย์ ปลอดภัยในการใช้ ที่สำคัญคือเมื่อนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นแล้วนำมาปิดทับบาดแผลจะสามารถหยุดการไหลของเลือดได้ เนื่องจากไคโตซานมีประจุบวก เลือดมีประจุลบ เมื่อประจุตรงกันข้ามมาพบกันก็จับตัวกันเกิดเป็นฉนวนกั้นการไหลของเลือด

แผ่นปิดแผลห้ามเลือดจากไคโตซานซึ่งเป็นเวชภัณฑ์จากการวิจัยนี้ ได้ผ่านการทดลองใช้งานกับผู้บาดเจ็บและมีเลือดไหลรุนแรงโดยหน่วยกู้ชีพนเรนทร  และผ่านการทดลองทางคลินิกกับอาสาสมัครในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วพบว่าแผ่นปิดแผลห้ามเลือดดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการห้ามเลือดได้ผลดี  มีความปลอดภัย ไม่พบการแพ้  ช่วยให้ผู้บาดเจ็บทุกรายปลอดภัยและรอดชีวิต  เป็นแผ่นที่พกพาสะดวก หยุดเลือดได้อย่างรวดเร็ว  ใช้ห้ามเลือดได้ทันทีในที่เกิดเหตุ และใช้ห้ามเลือดกับบาดแผลได้ตั้งแต่แผลที่มีเลือดไหลปานกลางไปจนถึงเลือดไหลรุนแรง    ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับการปฏิบัติภารกิจของทหาร, พลเรือนฝ่ายปกครอง และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้   แนวทางในการดำเนินการต่อไปจะทำการพัฒนาวิธีการบรรจุและลักษณะของบรรจุภัณฑ์เพื่อสามารถแข่งขันได้กับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ   พร้อมทั้งพัฒนาให้มีหลากหลายรูปแบบ เช่นชนิดผงโรย และชนิดม้วน  เพื่อให้สะดวกและเหมาะจะไปใช้งานจริงในถิ่นที่มีความจำเป็นต้องใช้      โดยเฉพาะในสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งานวิจัยนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และการพึ่งตัวเองของกระทรวงกลาโหม ทั้งยังเพิ่มศักยภาพการผลิตเชิงพาณิชย์ให้กับกระทรวงกลาโหมโดยโรงงานเภสัชกรรมทหาร  อีกด้วย.

ราคา 160 บาท/แผ่นเท่านั้น สามารถป้องกันการสูญเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ได้

อุปกรณ์ช่วยรบที่โครงการจะจัดซื้อเพื่อส่งมอบ