Payday loans

ยอดสั่งเสื้อยืดโครงการถึงวันที่ 28 มิ.ย. 53 ค่ะ

June 29th, 2010

รายชื่อผู้ที่สั่งเสื้อยืดของโครงการ เป็นเสื้อโปโลติดโลโก้โครงการ ทางฝ่ายบัญชีขอแยกออกมา เพื่อไม่ให้สับสนกับการบริจาคเสื้อเกราะนะคะ

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง, ตรวจสอบสลิบ, ร่วมบริจาค