Payday loans

Archive

Posts Tagged ‘บริจาคฟิล์ม’

รับบริจาคฟิล์มเอ็กซ์เรย์จำนวนมากเพื่อใช้ผลิตเสื้อเกราะพระเจ้าตากสำหรับจนท.ในพื้นที่ชายแดนใต้

June 2nd, 2010

 

 

ต้องการรับบริจาคฟิล์มเอ็กซ์เรย์ จำนวนมาก เพื่อใช้ทำเสื้อเกราะพระเจ้าตาก

กลุ่มนักวิจัยหุ่นยนต์และเทคโนโลยีร่วมกับวิทยาการตาก สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ มีความยินดีรับบริจาคแผ่นฟิล์มเอกซ์เรย์จากทุกท่าน ทั้งในหน่วยงานของรัฐ บริษัท ห้างร้าน โรงพยาบาล และบุคคลทั่วไป เพื่อนำมาสร้างเสื้อเกราะพระเจ้าตากให้กับทหาร ตำรวจวิทยาการ ตำรวจภูธร เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด ครู และบุคคลากรทางการแพทย์ ที่ปฎิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ท่านที่สนใจบริจาคฟิลม์ฯ กรุณาส่งฟิลม์เอ็กซ์เรย์ทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

เสื้อเกราะกันกระสุนพระเจ้าตาก รุ่นคุณพระช่วย

ส่งฟิลม์เอ็กซเรย์เข้าร่วมบริจาคทางไปรษณีย์ได้ที่..

โครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง ตู้ปณ. 112 ปณศ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120

(ถ้าจะกรุณาทีมงาน กรุณานำกระดาษห่อฟิล์มเอ็กซ์เรย์ออกให้ด้วยน่ะค่ะ)

 

แวะมาประชาสัมพันธ์ค่ะ^-^  

 

 คลิ๊กที่นี้  เพื่ออ่านรายละเอียดโครงการไทยหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวงและคณะการทำงาน

 

เสื้อเกราะกันกระสุน 

 

เสื้อเกราะกันกระสุน มีความจำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ครู ในสามจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน แต่การจะทำเสื้อเกราะขึ้นมาใช้งานนั้น จำเป็นต้องทำการวิจัยและพัฒนาให้มีความสามารถในการใช้งาน มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ราคาถูก โดยคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก

  

 ที่มาของการวิจัยเสื้อเกราะพระเจ้าตาก 

 

 

จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ครู แพทย์ ซึ่งในหลายคนนั้น คือเพื่อนรักและผู้ร่วมงาน จากความสูญเสีย จึงได้คิดค้นหาวัสดุเพื่อสร้างเสื้อเกราะขึ้น แต่วัสดุที่ใช้ทำเสื้อเกราะส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาแพง และไม่สามารถนำเข้าได้ ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่าง วันหนึ่ง พ.ต.ท กฤษฎากร เชวงศักดิ์โสภาคย์ ผู้วิจัย ได้ฝันเห็นพระเจ้าตากสิน เคลื่อนทัพหนีพม่า จากกรุงศีรอยุธยา จนมาถึงแม่น้ำแห่งหนึ่ง แต่ทหารพม่าตามมาใกล้ มีทหารกลุ่มหนึ่งได้อาสารังท้ายสกัดทหารข้าศึก เพื่อให้พระองค์ทรงถอยหนีข้ามแม่น้ำได้สำเร็จ ซึ่งทหารกลุ่มนี้ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยกว่ามากแต่ก็สามารถที่จะสกัดได้อยู่นาน ทำให้พระองค์ทรงรอดพ้นจากภัย ทหารเหล่านั้นฟัน แทงไม่เข้า ศาตราวุธไม่สามารถที่จะทำอะไรทหารเหล่านั้นได้เลยแม้แต่น้อย จึงได้ถามพระองค์ว่าทำไมทหารเหล่านั้นถึงฟันแทงไม่เข้า พระองค์จึงตอบว่า เพราะพวกเขาเหล่านั้นมียันต์เกราะเพชรป้องกันตัว จึงถามว่าแล้วยันต์นั้นทำมาจากอะไร พระองค์ก็ตอบมาว่าใช้เงาคน” กลุ่มนักวิจัยก็ได้นำฟิล์มเอกซ์เรย์ มาทดสอบ ผลเป็นที่น่าพอใจอยู่ในระดับหนึ่งและมีความเป็นไปได้ในการนำมาทำเสื้อเกราะ จึงได้ทำการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาต่อจนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล 

 

1. ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ ภาควิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ศึกษาถึงคุณสมบัติของวัสดุที่จะนำมาใช้เป็นเกราะกันกระสุน ที่ ภาควิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวัสดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ออกแบบจัดทำเสื้อเกราะกันกระสุน ที่วิทยาการจังหวัดตาก
4. ทดสอบการใช้งาน ตามมาตรฐาน NIJ Standrad-0101.04 ที่โรงงานวัตถุระเบิดทหาร จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการทดสอบเพื่อการศึกษาวิจัย
5. ปรับปรุงเสื้อเกราะกันกระสุน ที่วิทยาการจังหวัดตาก 
 

 

 

ทฤษฎีลูกปืน 

 

เมื่อกระสุนวิ่งออกจากปากกระบอกปืน ด้วยความเร็วจำนวนหนึ่งยิ่งความเร็วมากก็จะมีแรงปะทะมากเช่นกัน ซึ่งลูกปืนจะหมุนด้วยความเร็วสูงมาก เพิ่มอำนาจทะลุทะลวงมากขึ้น (เหมือนสว่าน) จนเกิดเป็นพลังงานความร้อน

  

ทฤษฎีเกราะกันกระสุน 

 

เกราะคือวัสดุเป็นเป้ามีความสามารถในการต่อต้าน พลังงานและแรงดันของกระสุนปืนไม่ให้ผ่านทะลุเกราะได้ เมื่อกระสุนปืนกระทบเป้าจะมีการแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างกระสุนกับเป้า ถ้าวัสดุที่เป็นเป้ามีแรงยึดเหนี่ยวโมเลกุล ความเหนี่ยวรั้งคืนสภาพเป้าหรือ สามารถดูดซับและถ่ายเทพลังงานจากกระสุน เมื่อกระสุนหมดพลังงาน กระสุนจะไม่สามารถผ่านทะลุเป้าได้

 

  

มาตรฐานการทดสอบ NIJ Standard 0101.04 (National Institute of Justice)

 

เมื่อกระสุนมากระทบกับเสื้อเกราะ พลังงานจากกระสุนจะถูกดูดซับและแพร่กระจาย จนท้ายที่สุดก็คือร่างกาย การกระแทกร่างกาย เรียกว่าบลันท์ ทรอมา” (Blunt Trauma) หมายถึง อาการฟกช้ำ ซึ่งอาการดังกล่าวจะต้องอยู่ใน ระดับที่ไม่ปรากฏอาการออกมาให้เห็น ร่างกายของคนเราจะสามารถทนทานต่ออาการ บลันท์ ทรอมา ได้ปริมาณหนึ่ง ซึ่งเราสามารถทดสอบ และคิดค่าออกมาได้เรียกว่า “Back Face Signature” มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร มาตรฐาน NIJ.0101.04 มาตรฐานนี้ กำหนดค่า Back Face Signature เท่ากับ 44 มิลลิเมตร ถือได้ว่ามาตรฐาน NIJ. เป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุด ทั้งในสหรัฐ ฯ ออสเตรเลีย เอเชีย ตะวันออกกลาง และประเทศในยุโรปบางประเทศ เช่น ฟินแลนด์ และ อังกฤษ เป็นต้น

 

มาตรฐาน NIJ. กำหนดค่าระดับการป้องกัน ออกเป็น 6 ระดับ เริ่มจากระดับ 1 สำหรับกระสุนขนาด .38รีวอลเวอร์ ไปจนถึงระดับ 4 สำหรับกระสุนเจาะเกราะไรเฟิล ขนาด .30 – 06 Classification

  

ระดับการป้องกัน ตามมาตรฐาน NIJ

 

ระดับที่ 1 เสื้อเกราะรุ่นแรก เป็นเสื้อเกราะที่ทำจากเส้นใยกันกระสุนรุ่นแรก มีขนาดใหญ่และเทอะทะ สามารถกันได้ แต่สะเก็ดระเบิด และกระสุนความเร็วต่ำ

 

ระดับที่ 2A เป็นเสื้อเกราะที่ถูกออกแบบให้สามารถกันกระสุนที่ถูกยิงจากปืนลำกล้องสั้น และปืนรีวอลเวอร์ ที่มีขนาดยาว 2 – 4 นิ้ว แต่ถ้าต้องเผชิญกับการคุกคามหนักๆจะทำให้เกิด บลันท์ ทรอมา การฟกช้ำ ได้มากกว่าระดับ 2 หรือ 3 A

 

ระดับที่ 2 เสื้อเกราะแบบมาตรฐานใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก เป็นเสื้อเกราะมาตรฐาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐ ฯ กันกระสุนได้เกือบทุกชนิด ยกเว้นกระสุนปืนพกที่มีอำนาจการ ทะลุทะลวงสูง

 

ระดับที่ 3A เสื้อเกราะแบบป้องกันการเสียบแทง เป็นเสื้อเกราะที่ออกแบบขึ้นโดยการ รวมคุณสมบัติการป้องกันกระสุน และป้องกันการเสียบแทงด้วยวัตถุมีคมเข้าด้วยกัน สามารถป้องกันวัตถุมีคมได้ทุกชนิด ที่มีแรงไม่เกิน 81.2 ฟุต/ปอนด์

 

ระดับที่ 3 เสื้อเกราะชนิดพิเศษ เป็นเสื้อเกราะที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันกระสุนปืน 44 แมกนั่ม รีวอลเวอร์ ซึ่งโดย ปกติกระสุนชนิดนี้ สามารถทะลุทะลวงผ่านเสื้อเกราะคุณภาพต่ำได้ นอกจากนี้ยังสามารถ กันกระสุนความเร็วสูงจำพวกกระสุนปืนพก และปืนกลเบาขนาด 9 มิลลิเมตรได้ดี

 

ระดับที่ 4 เพลท เสื้อเกราะชนิดนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อกันกระสุนเจาะเกราะขนาด 30 – 40 และที่รุนแรง น้อยกว่าทั้งหมด ทำจากเซรามิก มีแผ่นรับแรงกระแทกเป็นเส้นใยเคปลา ปกติเพลทจะมี ขนาด 10 x 12 นิ้ว นอกจากนั้น ยังมีเสื้อเกราะชนิดพิเศษอื่นๆ อีก เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ ต่าง ๆ กัน

 

 

การนำฟิล์มเอกซ์เรย์มาใช้เป็นส่วนประกอบ 

 

 
 
 
 

 

 

ฟิล์มเอกซ์เรย์ , แกนฟิล์มและแผ่นฟิล์ม ( Film Base ) ทำจากโพลีเอสเตอร์ ซึ่งมีความเหนียว ยืดหยุ่น ทนไฟและโปร่งใสเป็นพิเศษ เจือสีฟ้าอ่อน แผ่นฟิล์มฉาบด้วยอิมัลชั่น ( Emulsion ) ชนิดเกลือเงิน ( AgBr) ทั้งสองด้าน และมีสารเคลือบทั้งสองด้านป้องกันรอยขูด ขีด และ Static Mark

 

ฟิล์มเอกซ์เรย์เมื่อผ่านการใช้งานแล้ว ก็ยังคงสภาพเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก และเนื่องจากเป็นวัสดุเหลือใช้จึงมีราคาถูก อีกทั้งยังหาได้ในประเทศอีกด้วย จากคุณสมบัติของฟิล์มเอกซ์เรย์ที่มีความหนียว ยืดหยุ่น ทนไฟ นี้เอง ฟิล์มเอกซ์เรย์จึงมีความเป็นไปได้ที่จะนำมาพัฒนาเป็นเสื้อเกราะ เราจึงเริ่มต้นที่จะใช้ฟิล์มเอกซ์เรย์ในการวิจัย แต่เนื่องจากฟิล์มเอกซ์เรย์เป็นโพลีเมอร์ จึงไม่ทนต่อความร้อนที่สูง ซึ่งกระสุนปืนเมื่อยิงออกมาแล้ว เกิดพลังงานจลน์ จากการหมุนของกระสุนปืนจนเป็นพลังงานความร้อน ทำให้ฟิล์มเอกซ์เรย์ละลาย นักวิจัยจึงได้ค้นหาวิธีการปรับปรุงคุณภาพของฟิล์มเอกซ์เรย์ ให้มีความคงทน โดยการเคลือบ ethyleneoxideร ทำให้ฟิล์มมีความเหนียวขึ้น 

  

หลักการเสื้อเกราะพระเจ้าตาก ประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก ได้แก่ 

 

 1. ช่วงชั้นแรกของ เกราะ จะทำหน้าที่ในการรับแรงกระแทกและกระจายแรงรวมทั้งทำลายหัวลูกปืน โดยการนำโพลีเมอร์ที่มีความเหนียว แบ็ง วางซ้อนสลับกับฟิล์มเอกซ์เรย์ จำนวนหนึ่ง ในช่วงชั้นนี้เมื่อลูกกระสุนมากระทบกับเกราะลูกระสุน จะมีการถ่ายทอดพลังงาน ไปยังเกราะตามแนวแรงที่กระทบแต่ละแผ่น อีกทำให้หัวกระสุน เสียสภาพลักษณะไปในที่สุด และเพิ่มพื้นที่ในการกระทบกับเกราะ ทำให้ความเร็วของหัวกระสุนลดลงไป

 

2. ช่วงชั้นที่สองของเกราะ จะทำหน้าที่ในการเหนี่ยวรั้งหัวกระสุนปืนให้หยุดเคลื่อนที่ โดยการนำโพลีเมอร์ ที่มีความเหนียว บาง หยืดหยุ่นสูง วางสลับกับฟิล์มเอกซ์เรย์จำนวนหนึ่ง ในช่วงชั้นนี้หัวลูกระสุนปืนเเมื่อมีพื้นที่สัมผัสเพิ่มขึ้นในการกระทบกับแผ่นฟิล์มนั้น แผ่นฟิล์มร่วมกับโฟลีเมอร์จะทำการหน่วงความเร็วของกระสุนปืนจนหยุด ในชั้นเกราะนี้

 

3. ช่วงชั้นที่สามของเกราะ จะทำหน้าที่ซับความร้อนที่เกิดจากพลังงานจลน์จากการหมุนของลูกปืน และนำทั้งสามส่วนมาเรียงต่อกัน

  

 ผลของการวิจัย 

 

เสื้อเกราะพระเจ้าตากอยู่ในขั้นตอนการวิจัย ขั้นต้นได้ทดสอบอยู่ในระดับ 2A ตามมาตรฐานการทดสอบ NIJ Standard 0101.04 (National Institute of Justice) สามารถป้องกันปืนพกได้ทุกชนิดซึ่งใช้เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ป้องกันและปราบปราม สำหรับปืนเล็กยาวนั้น ต้องเสริมแผ่นโลหะเข้าไป ซึ่งผลการทดสอบสามารถหยุดลูกกระสุนปืน M16 A1 ได้ โดยการเสริมแผ่นอะลูมิเนียมด้านหน้าเกราะเพื่อลดแรงปะทะและดูดซับพลังงาน และผ่านเกราะกันกระสุน และเสริมแผ่นสแตนเลสด้านหลังเกราะเพื่อรับแรงและเศษสะเก็ดโลหะที่หลอมละลายกับหัวลูกกระสุนปืนไว้ได้

 

  

 

บทสรุป เสื้อเกราะพระเจ้าตาก 

 

เสื้อเกราะพระเจ้าตาก ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาโดยใช้ฟิล์มเอกซ์เรย์เป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้มีความเหนียว และคงทนเพิ่มขึ้น โดยจะมีการนำวัสดุอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติต่างกันมาประกอบและเรียงซ้อนกันสลับกับฟิล์มเอกซ์เรย์ และเชื่อมติดกันเพื่อทำให้แข็งแรงขึ้น ซึ่งจะไม่มีโลหะประกอบ แล้วปิดผนึกด้วยเทปกาว แล้วบรรจุลงในถุงผ้าในลอน 

 

ซึ่งผลการทดสอบนั้น สามารถป้องกันกระสุนปืนพกได้ดังนี้

 

ปืนพก ขนาด 38 สเปเชี่ยว
ปืนพก ขนาด 9 มม.
ปืนพก ขนาด 11 มม.
ปืนพก ขนาด 357 แมกนั่ม , 357 เจาะเกราะ
ปืนพก ขนาด 38 ซุปเปอร์
ปืนพก ขนาด 44 แมกนั่ม
ปืนเล็กยาว M16 A1 ซึ่งจะต้องใส่แผ่นอะลูมิเนียมด้านหน้าเกราะกันกระสุน และใส่แผ่นสแตนเลส ด้านหลังเกราะกันกระสุน

  

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก >> ต้องการรับบริจาคฟิล์มเอ็กซ์เรย์จำนวนมาก เพื่อใช้ทำเสื้อเกราะพระเจ้าตาก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ , ,