Payday loans

Archive

Posts Tagged ‘บริจาคเสื้อเกราะ’

ยิงทดสอบเสื้อเกราะ

August 30th, 2010

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ. ค่ายตำรวจพลร่ม อ. ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทางโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง ได้จัดให้มีการยิงทดสอบเสื้อเกราะ (อย่างไม่เป็นทางการ) โดยมีสักขีพยานเข้าร่วม ดังต่อไปนี้  ตัวแทนชุดรบพิเศษค่ายนเรศวรปฎิบัติการร่วมตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการ 443, ตัวแทนจากโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง และ พ.ต.ท. กฤษฎากร  เชวงศักดิ์โสภาคย์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ 3) กลุ่มงานอาวุธปืนและกระสุน กองพิสูจน์หลักฐาน จังหวัดพิษณุโลก ผู้ผลิตเสื้อเกราะ โดยทำการยิงด้วยอาวุธสงคราม เอ็ม ๑๖ ซึ่งมีผลการทดสอบดังนี้

ในระยะ ๑๖ เมตร สามารถยับยั้งหัวกระสุนปืน เอ็ม ๑๖ ได้

ในระยะ ๒๐ เมตร สามารถยับยั้งหัวกระสุนปืน เอ็ม ๑๖ ได้

ในระยะ ๕๐ เมตร สามารถยับยั้งหัวกระสุนปืน เอ็ม ๑๖ ได้

โดยมีรูปผลการทดสอบดังนี้

เสื้อเกราะ เมื่อถอดออกด้านหน้าหรือด้านหลัง จะมี 2 แผ่น
คือ 1. แผ่นหน้าเป็นเซรามิค คล้ายๆ กระเบื้อง 2. แผ่นในเป็นฟิล์มที่้รับบริจาค แค่ฟิล์มก็กันปืนพกได้แล้ว

กระสุนเข้ามาเกราะแผ่นที่ 2 (ที่เป็นฟิล์ม)


แผ่นที่ 2 ที่เป็นฟิล์ม ด้านหลังไม่ทะลุ

แผ่นที่ 2 ที่เป็นฟิล์ม ด้านหลังไม่ทะลุ

ด้านหน้าที่เป็นเซรามิค มีรูกระสุนเข้า

2 แผ่นประกบ

รอยกระสุนนูนขึ้นมาเล็กน้่อย

รอยกระสุนที่ระยะ 50 เมตร

ระยะยิง 20 เมตร

รอยกระสุนเข้าด้านหน้า

กระสุนไม่ทะลุแผ่นที่ 2 เห็นแค่รอยนูนๆ

กระสุนไม่ทะลุแผ่นที่ 2 เห็นแค่รอยนูนๆ

รอยกระสุนเข้าด้านหน้าของแ่ผ่น 1 เซรามิค

ด้านหน้าของแผ่นที่ 2 (ฟิล์ม) มีรอยกระสุนเข้า

ด้านหน้าของแผ่นที่ 2 (ฟิล์ม) มีรอยกระสุนเข้า

กระสุนอาวุธสงครามไม่อาจจะผ่านชั้นสองได้
ระยะที่ 20 เมตร มีแค่รอยนูนๆ
รอยนูนของกระสุนระยะยิง 16 และ 20 เมตร
16 เมตร
รอยนูนของกระสุนระยะ 16 เมตร

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ , ,