Payday loans

Archive

Posts Tagged ‘โรงเรียนสอนภาษาไทย ตำรวจพลร่ม’

โรงเรียนสอนภาษาไทย ตำรวจพลร่ม

January 16th, 2011

ภารกิจ หนึ่งของตำรวจพลร่ม ที่ลงไปปฎิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัด คือสอนหนังสือ สอนภาษาไทย เนี้ยล่ะ ใครจะไปเชื่อว่า จะมีคนมาเรียนมากมายขนาดนี้ ขณะที่ใครหลายๆ คนพยายามเขียนภาษาไทย ผิดๆ ถูกๆ แต่ปลายข้ามขวานของเรา กลับมีชาวบ้านที่สนใจมาเรียนมากขนาดนี้ ทุกคนตั้งใจที่จะมาเรียนภาษาไทย ซึ่งชาวบ้านบางคนอายุก็แยอะแล้ว แต่ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ แต่พวกเขาเหล่านั้นสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อที่จะได้พูดภาษาไทย อยู่ในประเทศไทยได้อย่างภาคภูมิใจดูจากห้องเรียนและสอบถามความต้องการคร่าวๆ ทางโครงการหนึ่งความดีพ่อหลวง จึงได้สนับสนุนเงิน 20,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน การสอนให้กับเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน สักวันอาจจะกลายเป็น “โรงเรียนสอนภาษาไทย ตำรวจพลร่ม” ก็ได้ใครจะไปรู้

การที่ตำรวจพลร่มวางปืน มาจับชอลก์ ในครั้งนี้ได้ประโยชน์มากมาย คือ

1. ได้มวลชน ชาวบ้านหันมาสนับสนุนด้านต่างๆ กับเจ้าหน้าที่มากขึ้น รวมทั้งความเชื่อใจ ไว้ใจ ซึ่งกันและกัน

2. ได้เรียนรู้ภาษายาวี เพราะ ตร. พลร่ม ที่ลงไปในพื้นที่ แทบไม่มีใครพูดได้ แต่การมาสอนภาษาไทย เราก็ได้ฝึกพูดภาษายาวีไปด้วย

จาก การบอกเล่าของนายตร. พลร่ม ท่านหนึ่งถึงภารกิจต่างๆ ของพลร่ม ที่ลงไปปฎิบัติหน้าที่ อ. บันนังสตา จังหวัด ยะลา ว่ามีหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือ การไปสอนภาษาไทย ทางโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อหลวง ที่มีวัตถุประสงค์หลักอยากเห็นความสงบสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดใต้ จึงได้สนับสนุนเงินบริจาคจากสมาชิกให้กับ เจ้าหน้าที่ในครั้งนี้

“ถึง แม้นวันเวลาและทางเดินอีกยาวไกลที่จะเห็นความสงบสุขในดินแดนปลายด้ามขวาน เราก็จะไม่ย้อท้อ ที่จะเดินไป ขอพลังจึงอยู่กับผู้ที่ทำความดีและตั้งใจจริงด้วยเทอญ”

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ