Payday loans

Archive

Posts Tagged ‘๕ ธันวาคม หนึ่งความดีเพื่อพ่อ’

ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมกิจกรรม “๕ ธันวาคม หนึ่งความดีเพื่อพ่อ”

September 16th, 2010

เนื่อง จากใกล้ถึงวันพ่อแห่งชาติ ปีนี้ ทางโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อ หลวงจึงได้จัดให้มีกิจกรรม “๕ ธันวาคม หนึ่งความดีเพื่อพ่อ” โดยที่สมาชิกสามารถร่วมส่งเรื่องราวของท่านหรือคนอื่นที่ได้ทำความดีต่างๆ ไม่ว่าการดำเนินชีวิตที่อยู่ใน ศีลธรรม เป็นคนดีของสังคม หรือเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง มาที่ info@virtue4theking.org

ทาง ทีมงานจะนำเรื่องราวความ…ดีของท่าน เผยแพร่ขึ้นที่ Facebook และ เวบไซต์ของโครงการฯ มาร่วมกันมากๆ น่ะครับ การทำความดีไม่จำเป็นต้องทำเพื่อสังคม การเป็นลูกที่ดี ดูแลพ่อแม่ ก็ถือว่า ท่านทำความดีแล้ว

บางครั้งผมมองไปที่พวกพี่ๆ ที่เขากวาดถนน ตัดต้นไม้ ริมถนน พี่ๆ เขาทำงานด้วยใจรักจริง ขยะสักชิ้นเขาก็ไม่ปล่อยผ่าน เป็นการทำหน้าที่ที่ดีมาก สังคมโดยรวมก็จะน่าอยู่ขึ้นมาก

วัตถุประสงค์

1. ทำให้คนในสังคม ออกมาร่วมกันทำความดีกันมากๆ และเพื่อเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันพ่อปีนี้

2. เป็นช่องทาง ที่คนดีของสังคม กล้าออกมาทำความดีและเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ให้เยาวชนของประเทศชาติยึดถือเป็น แบบอย่างที่ดี

3. ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีในสังคม หากมีความสามัคคี บ้านเมืองของเราก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

***** เรื่องที่ได้รับการพิจารณา ทางโครงการฯ จะจัดส่งของที่ระลึก (เสื้อโครงการ) ไปให้ครับ *****

ของรางวัลอาจจะดูเล็กน้อย แต่พลังครั้งนี้จะไม่เล็กเลย หากทุกคนมาร่วมกันทำ

ขอบคุณครับ

ภัทร

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ